1. Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode ALDOSHOP.SK. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je spoločnosť ALDOTRADE s.r.o, Čechy č.p. 47, 751 15 Čechy, Česká republika, IČO: 24184853,  číslo účtu 2500437945/8330 (ďalej tiež 'prevádzkovateľ') a kupujúceho (ďalej tiež 'zákazník').

2. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1. Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu ALDOSHOP.SK sú záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku a že s nimi súhlasí.

2.2. Kúpna zmluva je uzatvorená v okamihu prijatia objednávky prevádzkovateľom. Z kúpnej zmluvy vznikne prevádzkovateľovi povinnosť predmet kúpy zákazníkovi odovzdať a zákazníkovi povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu.

2.3. Internetový obchod ALDOSHOP.SK obsahuje všetky informácie potrebné na uzavretie zmluvy v zmysle všeobecných náležitostí zmluvy i podstatných náležitostí kúpnej zmluvy, tak ako ich vymedzuje občiansky zákonník. Obsahuje vždy aj názov, hlavnú charakteristiku a cenu tovaru, ktorá je uvedená vrátane DPH.

2.4. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.

2.5. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho prevzatím veci v mieste dodania. Pred prevzatím veci je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu.

2.6. Vyplnením registračného formulára, alebo záväznej objednávky v rámci internetového obchodu aldoshop.sk kupujúci dáva prevádzkovateľovi súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch.

2.7. Kupujúcemu nebudú účtované žiadne náklady na použitie komunikačného prostriedku na diaľku (katalóg internetového obchodu stropnisusak.cz, a s ním spojená elektronická pošta). K cene tovaru sa neúčtujú žiadne ďalšie poplatky okrem nákladov na dopravu objednaného tovaru.

2.8. Pri nákupe tovaru do 8 € s DPH je nutné si zvoliť platbu prevodom. Až po pripísaní peňazí na účet prevádzkovateľa bude objednávka vyexpedovaná.

2.9. Ak zákazník nedostane potvrdzovací e-mail o prijatí objednávky do 5 minút od odoslania objednávky, je potreba kontaktovať prevádzkovateľa, či objednávku obdržal.

3. Dodacie podmienky

3.1. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári.

3.2. Objednaný tovar zasielame prostredníctvom kuriérskej spoločnosti GEIS či Toptrans. Dodávky predmetu plnenia budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne 1 - 5 pracovných dní. Doručenie tovaru po vyexpedovania od prevádzkovateľa je spravidla do 48 hodín.

3.3. Pre dodanie tovaru prostredníctvom kuriérskej spoločnosti GEIS musí byť zákazník schopný prevziať tovar na uvedenej adrese medzi 8:00 a 16:00 (len v pracovných dňoch). Deň pre dodanie objednaného tovaru si zákazník určí sám.

3.4. Kupujúcemu budú účtované náklady na dopravu objednaného tovaru podľa nasledovných kritérií:

3.5.1 Tovar prepravovaný kuriérskou spoločnosti GLS zaplatí kupujúci za dopravu 4,99,- Euro (poštovné s dobierkou). Táto cena je konečná a to aj v prípade, že by musela byť zásielka z dôvodu objemnosti rozdelená do viacerých balíkov. Pri doručení tovaru neni možné platiť u vodiča GLS kartou, iba v hotovosti.

3.5.2. U nadrozmerného tovaru ako např.sudy na vodu, kachle, skleníky, vozík Barum, záhradné domčeky a záhradný nábytok atď. bude tovar doručovaný prepravnou spoločnosťou Toptrans a kupujúci zaplatí cenu za prepravné 23 € (prepravné s dobierkou). Pri položke, ktorá si vyžaduje tento spôsob prepravy bude informácia o jej nadrozměrnosti a nutné voľbe tejto prepravy.

3.5.3. U zreteľne označených položiek, kde je ponúkaná Doprava zadarmo alebo pri kúpe viacerých kusov zreteľne označené položky ponúkané s prepravou zadarmo nákladmi na dopravu neúčtujeme (hradí je prevádzkovateľ).

Pokiaľ si zákazník zvolí prepravu ' preprava zadarmo' i u položky, ktorá nie je zreteľne označená a ponúkaná s prepravou zadarmo, bude mu účtované bežné prepravné vo výške 4,99 € nebo 23 € pokud se bude jednat o nadrozměrnou zásilku. O této skutečnosti Vás budeme informovat e-mailem.

3.5.4. Ak si zvolíte platbu prevodom bude Vám automaticky zaslané potvrdenie o prijatí objednávky s číslom účtu kam je nutné zaslať platbu. Termín splatnosti je 5 dní od vystavenia objednávky. Pokiaľ do tejto doby neobržíme Vašu platbu na náš účet bude automaticky Vaša objednávka stornovaná. O prijatí Vašej platby Vás budeme informovať na e-mail a následne bude tovar odoslaný. Prosíme dodržujte termín splatnosti.

3.6. Prevádzkovateľ nemôže garantovať expedíciu tovaru v jednom balíku, ale vždy bude zohľadňovať záujem zákazníka o najlacnejší spôsob dopravy. V prípade expedície objednaného tovaru vo viacerých balíkoch bude zákazník prevádzkovateľom informovaný.

3.7. Príprava expedície tovaru z pravidla prebieha do 48 hod od obdržania objednávky. Termín dodania tovaru k zákazníkovi je teda spravidla tretí až piaty pracovný deň od objednania. U položiek zreteľne označených prebieha expedície do 24 hod od objednania. Ak nastane situácia že tovar nie je momentálne na sklade, bude kupujúci o tejto skutočnosti informovaný telefonicky alebo e-mailom a bude mu oznámený termín dodania.

3.8. Termín 'Garancia expedície do 24 hodín', ktorý je uvedený u vybraných položiek, platí len v prípade, ak si zákazník objedná len tovar s touto garanciou. Pokiaľ si zákazník na tento tovar objedná aj iné, u ktorého nie je garantované odoslanie do 24 hodín, je dodacia doba objednávky spravidla tri až pet dni od objednania. 'Garancia expedície do 24 hodín' platí iba v pracovné dni.

4. Reklamácie

4.1. Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s reklamačným poriadkom internetového obchodu ALDOSHOP SK a právnym poriadkom platným v SR.

4.2. Tovar možno reklamovať u zasielateľa podľa podmienok reklamačného poriadku na adrese ALDOTRADE s.r.o, Čechy 47, Čechy 751 15, Česká republika. Informáciu o reklamácii môžete zaslať aj elektronickou poštou na adresu reklamace@aldotrade.cz. Následne s Vami bude dohovorený ďalší postup reklamácie. Prosíme aj o zaslanie fotografii poškodeného tovaru na uvedený e-mail.

4.3. Reklamovaný tovar spolu so sprievodným listom a kópiu dokladu o zaplatení zasielajte na adresu expedičného skladu: ALDOTRADE s.r.o, Čechy 47, Čechy 751 15, Česká republika.

 

4.4. Výmena alebo vrátenie tovaru je možné len v prípade vrátenia v pôvodnom stave, v neporušenom obale, so všetkým príslušenstvom a dokladmi. 

 

4.5. Reklamovaný tovar musí byť zaslaný iba ako obyčajný balík s vyčíslením príslušnej hodnoty zásielky v EUR (zodpovedajúce poistenie). Na tovar zaslaný na dobierku nebude braný ohľad. 

 

4.6. Reklamovaný tovar posielajte v obale, ktorý dostatočne zaručí bezpečnosť a ochranu proti poškodeniu zasielaného tovaru počas prepravy. Dopravca neručí za zle zabalené zásielky. Výrobca obvykle neuznáva záruku u tovaru poškodeného pri preprave i keď sa závada prejavila pred transportom. 

 

4.7. Pri zistení poškodenia zásielky je nutné spísať zápis o škode s vodičom, a zfotodokumentovat poškodenia tovaru. Pri prevzatí zásielky od vodiča prepravnej služby, predovšetkým pri objednávke sudov na vodu, je nutná kontrola stavu suda, či nedošlo k poškodeniu. Na prípadné neskoršie reklamácie tohto typu nebude braný ohľad. 

Viditeľne poškodený tovar / rozbité, odlomené diely / je nutné reklamovať do 24 hod od prevzatia zásielky od přepravce.Na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad.

 

5. Práva a povinnosti prevádzkovateľa 

 

5.1. Prevádzkovateľ má povinnosť vybaviť záväznú objednávku, odoslať objednaný tovar a dodať na adresu kupujúceho v termíne, ktorý kupujúcemu oznámi pri potvrdení objednávky. Pri prevzatí tovaru od prepravcu, príp. v prevádzkarni prevádzkovateľa pri osobnom odbere, obdrží kupujúci, po uhradení kúpnej ceny, k tovaru daňový doklad. 

 

5.2. Všetky osobné údaje poskytnuté pri registrácii sú dôverné viď. Ochrana osobných dát. 

 

5.3. Prevádzkovateľ má povinnosť vymazať registrovaného zákazníka z databázy v prípade, že o to zákazník písomne ​​požiada podľa článku 6.4. týchto obchodných podmienok. 

 

5.4. Prevádzkovateľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak kupujúci nesplní svoj záväzok odobrať tovar či zaplatiť kúpnu cenu. 

 

5.5. Prevádzkovateľ má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, ak sa stane plnenie nemožným, ak sa nedohodne s kupujúcim na novom plnení. V prípade, že kupujúci zaplatil objednaný tovar vopred (bankovým prevodom, gsm banking a pod) a odstúpi ak prevádzkovateľ od zmluvy z vyššie uvedeného dôvodu, vráti prevádzkovateľ kupujúcemu celú čiastku najneskôr do 3 dní od doručenia písomného odstúpenia od zmluvy kupujúcemu. 

 

5.6. Plnenie sa považuje za nemožné aj v prípade, že sa objednaný tovar prestal vyrábať alebo dodávať na náš trh. 

 

5.7. V prípade že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy podľa článku 6.5. týchto obchodných podmienok a expedície kupovaného tovaru prebiehala podľa článku 3.4.3 má prevádzkovateľ právo účtovať kupujúcemu náklady na expedíciu podľa článkov 3.4.1. alebo 3.4.2. týchto obchodných podmienok. 

 

6. 6. Práva a povinnosti kupujúceho 

 

6.1. Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú poštovú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar odoslaný. 

 

6.2. Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu. S celkovou cenou je zákazník oboznámený pri vyplňovaní objednávky a znovu pri jej záväznom potvrdení. 

 

6.3. Kupujúci je povinný pri preberaní zásielky, skontrolovať ju av prípade zistenia porušenia obalu spísať o tom s pracovníkom kuriérskej spoločnosti protokol. 

 

6.4. Kupujúci má právo na vymazanie svojich osobných údajov z databázy, ak požiada o to písomnou formou. Prevádzkovateľ sa týmto zaväzuje najneskôr do 3 dní od doručenia písomnej žiadosti všetky údaje o kupujúcom z databázy vymazať. 

 

6.5. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do 14-tich dní od prevzatia tovaru. Tovar je nutné vrátiť do 14 dní na adresu ALDOTRADE s.r.o , Čechy 47, 751 15 Čechy, Česká republika, s listom obsahujúcim číslo faktúry a číslo vášho účtu.

Tovar musí byť v bezchybnom stave, nepoškodený, neporušený, schopný ďalšej distribúcie a nesmie byť porušený ochranný obal. Súčasne s tovarom musí byť zaslané akékoľvek relevantné dokumenty (doklad o predaji, záručný list, návod na použitie atp.) Za uvedených podmienok vráti späť prevádzkovateľ kúpnu cenu prevodným príkazom na adresu uvedenú v pôvodnej objednávke zákazníkovi do 10-tich pracovných dní po obdržaní tovaru. 

 

6.6. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa, ako aj tovar, ktorý podlieha opotrebovaniu alebo zastaraniu. 

 

7. Ochrana osobných údajov 

 

 

Podmienky ochrany osobných údajov

 

I. Základné ustanovenia

 

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: 'GDPR') je ALDOTRADE s.r.o. (ďalej len: 'správca').

Kontaktné údaje správcu sú

adresa: Čechy 47, 751 15 Čechy

 

email: info@aldotrade.cz

 

telefón: 00420 571 896 376

 

Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.

Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

 

 

II. Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

 

Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol / a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

 

 

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 

Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je

plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,

oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,

Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

Účelom spracovania osobných údajov je

vybavenia Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany správcu plniť,

zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.

Zo strany správcu dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytol / a svoj výslovný súhlas.

 

 

IV. Doba uchovávania údajov

 

Správca uchováva osobné údaje

po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 3 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.

 

 

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 

Príjemcovia osobných údajov sú osoby

podieľajúce sa na dodanie tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy,

zaisťujúce služby prevádzkovanie e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,

zaisťujúce marketingové služby,

za účelom zaúčtovania daňových dokladov v súlade so zmluvou a so všeobecne záväznými právnymi predpismi v rozsahu:

- meno a priezvisko, titul,

- poštová adresa,

- fakturačná adresa,

- mailová adresa,

- telefonický kontakt,

- údaje o bankovom spojení,

- údaje o predmete plnenia Správca.

 

 

VI. Vaše práva

 

Za podmienok stanovených v GDPR máte

právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,

právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR.

právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.

právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a

právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

právo odvolať súhlas so spracovaním písomne ​​alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.

Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vašej právo na ochranu osobných údajov.

 

 

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 

Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.

 

VIII. Záverečné ustanovenia

 

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.

S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.

Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol / a.

 

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25. 5. 2018.

 

 

8. Záverečné ustanovenia 

 

8.1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim. 

 

8.2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok a reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania objednávky, tiež platnú cenu objednaného tovaru uvedenú v katalógu Internetového obchodu ALDOSHOP.SK, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Cena tovaru uvedená v katalógu Internetového obchodu ALDOSHOP.SK platí vždy len do okamihu jej zmeny. Rozhodujúca je cena tovaru uvedená v katalógu internetového obchodu v okamihu odoslania objednávky. 

 

 

„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

 

Tieto podmienky vstupujú do platnosti dňa 20.7.2012. Aktualizováno 10.11.2020.