Kategórie

Novinky

 
Obchodné podmienky:

1. Úvodné ustanovenia

 

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode ALDOSHOP.SK. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je spoločnosť ALDO s.r.o, Bělehradská 568/92, Praha 2, 12000, Česká republika. IČO: 24184853, s prevádzkarňou na adrese Čechy 47, Domaželice u Přerova 751 15, Česká republika, číslo účtu 2500437945/8330 (ďalej tiež 'prevádzkovateľ') a kupujúceho (ďalej tiež 'zákazník').

2. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1. Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu ALDOSHOP.SK sú záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku a že s nimi súhlasí.

2.2. Kúpna zmluva je uzatvorená v okamihu prijatia objednávky prevádzkovateľom. Z kúpnej zmluvy vznikne prevádzkovateľovi povinnosť predmet kúpy zákazníkovi odovzdať a zákazníkovi povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu.

2.3. Internetový obchod ALDOSHOP.SK obsahuje všetky informácie potrebné na uzavretie zmluvy v zmysle všeobecných náležitostí zmluvy i podstatných náležitostí kúpnej zmluvy, tak ako ich vymedzuje občiansky zákonník. Obsahuje vždy aj názov, hlavnú charakteristiku a cenu tovaru, ktorá je uvedená vrátane DPH.

2.4. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.

2.5. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho prevzatím veci v mieste dodania. Pred prevzatím veci je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu.

2.6. Vyplnením registračného formulára, alebo záväznej objednávky v rámci internetového obchodu aldoshop.sk kupujúci dáva prevádzkovateľovi súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch.

2.7. Kupujúcemu nebudú účtované žiadne náklady na použitie komunikačného prostriedku na diaľku (katalóg internetového obchodu stropnisusak.cz, a s ním spojená elektronická pošta). K cene tovaru sa neúčtujú žiadne ďalšie poplatky okrem nákladov na dopravu objednaného tovaru.

2.8. Pri nákupe tovaru do 8 € s DPH je nutné si zvoliť platbu prevodom. Až po pripísaní peňazí na účet prevádzkovateľa bude objednávka vyexpedovaná.

2.9. Ak zákazník nedostane potvrdzovací e-mail o prijatí objednávky do 5 minút od odoslania objednávky, je potreba kontaktovať prevádzkovateľa, či objednávku obdržal.

3. Dodacie podmienky

3.1. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári.

3.2. Objednaný tovar zasielame prostredníctvom kuriérskej spoločnosti GEIS či Toptrans. Dodávky predmetu plnenia budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne 1 - 5 pracovných dní. Doručenie tovaru po vyexpedovania od prevádzkovateľa je spravidla do 48 hodín.

3.3. Pre dodanie tovaru prostredníctvom kuriérskej spoločnosti GEIS musí byť zákazník schopný prevziať tovar na uvedenej adrese medzi 8:00 a 16:00 (len v pracovných dňoch). Deň pre dodanie objednaného tovaru si zákazník určí sám.

3.4. Kupujúcemu budú účtované náklady na dopravu objednaného tovaru podľa nasledovných kritérií:

3.5.1 Tovar prepravovaný kuriérskou spoločnosti GEIS zaplatí kupujúci za dopravu 4,99,- Euro (poštovné s dobierkou). Táto cena je konečná a to aj v prípade, že by musela byť zásielka z dôvodu objemnosti rozdelená do viacerých balíkov. Pri doručení tovaru neni možné platiť u vodiča GEIS kartou, iba v hotovosti.

3.5.2. U nadrozmerného tovaru ako např.sudy na vodu, kachle, skleníky, vozík Barum, záhradné domčeky a záhradný nábytok atď. bude tovar doručovaný prepravnou spoločnosťou Toptrans a kupujúci zaplatí cenu za prepravné 23,00,- € (prepravné s dobierkou). Pri položke, ktorá si vyžaduje tento spôsob prepravy bude informácia o jej nadrozměrnosti a nutné voľbe tejto prepravy.

3.5.3. U zreteľne označených položiek, kde je ponúkaná Doprava zadarmo alebo pri kúpe viacerých kusov zreteľne označené položky ponúkané s prepravou zadarmo nákladmi na dopravu neúčtujeme (hradí je prevádzkovateľ).

Pokiaľ si zákazník zvolí prepravu 'GEIS preprava zadarmo' i u položky, ktorá nie je zreteľne označená a ponúkaná s prepravou zadarmo, bude mu účtované bežné prepravné vo výške 4,99 €.

3.5.4. Ak si zvolíte platbu prevodom bude Vám automaticky zaslané potvrdenie o prijatí objednávky s číslom účtu kam je nutné zaslať platbu. Termín splatnosti je 5 dní od vystavenia objednávky. Pokiaľ do tejto doby neobržíme Vašu platbu na náš účet bude automaticky Vaša objednávka stornovaná. O prijatí Vašej platby Vás budeme informovať na e-mail a následne bude tovar odoslaný. Prosíme dodržujte termín splatnosti.

3.6. Prevádzkovateľ nemôže garantovať expedíciu tovaru v jednom balíku, ale vždy bude zohľadňovať záujem zákazníka o najlacnejší spôsob dopravy. V prípade expedície objednaného tovaru vo viacerých balíkoch bude zákazník prevádzkovateľom informovaný.

3.7. Príprava expedície tovaru z pravidla prebieha do 48 hod od obdržania objednávky. Termín dodania tovaru k zákazníkovi je teda spravidla tretí až piaty pracovný deň od objednania. U položiek zreteľne označených prebieha expedície do 24 hod od objednania. Ak nastane situácia že tovar nie je momentálne na sklade, bude kupujúci o tejto skutočnosti informovaný telefonicky alebo e-mailom a bude mu oznámený termín dodania.

3.8. Termín 'Garancia expedície do 24 hodín', ktorý je uvedený u vybraných položiek, platí len v prípade, ak si zákazník objedná len tovar s touto garanciou. Pokiaľ si zákazník na tento tovar objedná aj iné, u ktorého nie je garantované odoslanie do 24 hodín, je dodacia doba objednávky spravidla tri až pet dni od objednania. 'Garancia expedície do 24 hodín' platí iba v pracovné dni.

4. Reklamácie

4.1. Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s reklamačným poriadkom internetového obchodu ALDOSHOP SK a právnym poriadkom platným v SR.

4.2. Tovar možno reklamovať u zasielateľa podľa podmienok reklamačného poriadku na adrese ALDO s.r.o, Čechy 47, Domaželice u Přerova, 751 15, Česká republika. Informáciu o reklamácii môžete zaslať aj elektronickou poštou na adresu reklamace@aldosro.cz. Následne s Vami bude dohovorený ďalší postup reklamácie. Prosíme aj o zaslanie fotografii poškodeného tovaru na uvedený e-mail.

4.3. Reklamovaný tovar spolu so sprievodným listom a kópiu dokladu o zaplatení zasielajte na adresu expedičného skladu: Aldo s.r.o Čechy 47 - areál firmy Stojan Interiér, Domaželice u Přerova 751 15 Česká republika.
 
4.4. Výmena alebo vrátenie tovaru je možné len v prípade vrátenia v pôvodnom stave, v neporušenom obale, so všetkým príslušenstvom a dokladmi. 
 
4.5. Reklamovaný tovar musí byť zaslaný iba ako obyčajný balík s vyčíslením príslušnej hodnoty zásielky v EUR (zodpovedajúce poistenie). Na tovar zaslaný na dobierku nebude braný ohľad. 
 
4.6. Reklamovaný tovar posielajte v obale, ktorý dostatočne zaručí bezpečnosť a ochranu proti poškodeniu zasielaného tovaru počas prepravy. Dopravca neručí za zle zabalené zásielky. Výrobca obvykle neuznáva záruku u tovaru poškodeného pri preprave i keď sa závada prejavila pred transportom. 
 
4.7. Pri zistení poškodenia zásielky je nutné spísať zápis o škode s vodičom, a zfotodokumentovat poškodenia tovaru. Pri prevzatí zásielky od vodiča prepravnej služby, predovšetkým pri objednávke sudov na vodu, je nutná kontrola stavu suda, či nedošlo k poškodeniu. Na prípadné neskoršie reklamácie tohto typu nebude braný ohľad. 
Viditeľne poškodený tovar / rozbité, odlomené diely / je nutné reklamovať do 24 hod od prevzatia zásielky od přepravce.Na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad.
 
5. Práva a povinnosti prevádzkovateľa 
 
5.1. Prevádzkovateľ má povinnosť vybaviť záväznú objednávku, odoslať objednaný tovar a dodať na adresu kupujúceho v termíne, ktorý kupujúcemu oznámi pri potvrdení objednávky. Pri prevzatí tovaru od prepravcu, príp. v prevádzkarni prevádzkovateľa pri osobnom odbere, obdrží kupujúci, po uhradení kúpnej ceny, k tovaru daňový doklad. 
 
5.2. Všetky osobné údaje poskytnuté pri registrácii sú dôverné viď. Ochrana osobných dát. 
 
5.3. Prevádzkovateľ má povinnosť vymazať registrovaného zákazníka z databázy v prípade, že o to zákazník písomne ​​požiada podľa článku 6.4. týchto obchodných podmienok. 
 
5.4. Prevádzkovateľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak kupujúci nesplní svoj záväzok odobrať tovar či zaplatiť kúpnu cenu. 
 
5.5. Prevádzkovateľ má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, ak sa stane plnenie nemožným, ak sa nedohodne s kupujúcim na novom plnení. V prípade, že kupujúci zaplatil objednaný tovar vopred (bankovým prevodom, gsm banking a pod) a odstúpi ak prevádzkovateľ od zmluvy z vyššie uvedeného dôvodu, vráti prevádzkovateľ kupujúcemu celú čiastku najneskôr do 3 dní od doručenia písomného odstúpenia od zmluvy kupujúcemu. 
 
5.6. Plnenie sa považuje za nemožné aj v prípade, že sa objednaný tovar prestal vyrábať alebo dodávať na náš trh. 
 
5.7. V prípade že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy podľa článku 6.5. týchto obchodných podmienok a expedície kupovaného tovaru prebiehala podľa článku 3.4.3 má prevádzkovateľ právo účtovať kupujúcemu náklady na expedíciu podľa článkov 3.4.1. alebo 3.4.2. týchto obchodných podmienok. 
 
6. 6. Práva a povinnosti kupujúceho 
 
6.1. Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú poštovú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar odoslaný. 
 
6.2. Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu. S celkovou cenou je zákazník oboznámený pri vyplňovaní objednávky a znovu pri jej záväznom potvrdení. 
 
6.3. Kupujúci je povinný pri preberaní zásielky, skontrolovať ju av prípade zistenia porušenia obalu spísať o tom s pracovníkom kuriérskej spoločnosti protokol. 
 
6.4. Kupujúci má právo na vymazanie svojich osobných údajov z databázy, ak požiada o to písomnou formou. Prevádzkovateľ sa týmto zaväzuje najneskôr do 3 dní od doručenia písomnej žiadosti všetky údaje o kupujúcom z databázy vymazať. 
 
6.5. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do 14-tich dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie sa musí uskutočniť doporučeným listom adresovaným kupujúcemu na adresu ALDO s.r.o , Čechy 47, Domaželice u Přerova Česká republika, v liste musí byť uvedená identifikácia kupujúceho, tovar, ktorého sa odstúpenie týka, účtu na ktorý má byť vrátená kúpna cena, musí byť vlastnoručne podpísaný a doručený prevádzkovateľovi vo vyššie uvedenej lehote dvoch týždňov aj s tovarom. Tovar musí byť v bezchybnom stave, nepoškodený, neporušený, schopný ďalšej distribúcie a nesmie byť porušený ochranný obal. Súčasne s tovarom musí byť zaslané akékoľvek relevantné dokumenty (doklad o predaji, záručný list, návod na použitie atp.) Za uvedených podmienok vráti späť prevádzkovateľ kúpnu cenu prevodným príkazom alebo poštovou poukážkou na adresu uvedenú v pôvodnej objednávke zákazníkovi do 10-tich pracovných dní po obdržaní tovaru. 
 
6.6. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa, ako aj tovar, ktorý podlieha opotrebovaniu alebo zastaraniu. 
 
7. Ochrana osobných údajov 
 
7.1. Konáme v súlade so zákonom č 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov a informácií. Kupujúcim poskytnuté informácie budú použité iba k vybaveniu Vašej objednávky. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov. Tento súhlas je poskytnutý na dobu neurčitú. Všetky údaje získané od zákazníkov naša spoločnosť užíva výhradne pre vnútornú potrebu spoločnosti a neposkytuje ich tretím osobám. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo využiť získané osobné údaje pre ďalšiu ponuku tovaru a služieb kupujúcemu. Kupujúci má právo písomne ​​vyjadriť nesúhlas s evidenciou svojich osobných údajov. V takom prípade predávajúci tieto údaje odstráni zo svojej databázy v nevyhnutne potrebnom rozsahu. Predávajúci získané osobné údaje nepredá žiadnej tretej osobe, ktorá nemá bezprostredný vzťah k zdarnému vybavenie objednávky. 
 
7.2. Osobné údaje je možné na žiadosť zákazníka vymazať z databázy. Zákazník môže o výmaz požiadať písomne ​​(e-mailom) alebo telefonicky. 
 
8. Záverečné ustanovenia 
 
8.1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim. 
 
8.2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok a reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania objednávky, tiež platnú cenu objednaného tovaru uvedenú v katalógu Internetového obchodu ALDOSHOP.SK, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Cena tovaru uvedená v katalógu Internetového obchodu ALDOSHOP.SK platí vždy len do okamihu jej zmeny. Rozhodujúca je cena tovaru uvedená v katalógu internetového obchodu v okamihu odoslania objednávky. 
 
 
„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“
 
Tieto podmienky vstupujú do platnosti dňa 20.7.2012. Aktualizováno 1.3.2017.